Weekwacht

Gedurende de week is er vanaf 19u 's avonds tot 8u 's morgens wachtdienst voorzien. Als u naar de praktijk belt wordt vanaf 20u het telefoonnummer automatisch meegedeeld.

Huisartsenkring Herkenrode

Tijdens het weekend kan u terecht bij de huisartsenkring Herkenrode voor eerstelijnszorg.
Die huisartsenwachtpost is de eerste plaats voor alle niet urgente consultaties.

Apotheek van wacht

Ga naar www.apotheek.be voor een overzicht van de apotheken van wacht.
Via de website van de CM kan u ook een app voor op uw smartphone downloaden.